CÔNG TY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG EBI


Chính Sách

KHUYẾN CÁO NÊN DÙNG SẠC CỦA CTY VĨNH THÁI HƯNG

04-06-2017

thị trường có nhiều loại sạc dùng cho pin khối, nhưng không hiệu quả và an toàn , các bạn nên dùng sạc chuyên dụng dành cho pin ghép thành hình khối , sản phẩm này của cơ sở vĩnh thái hưng sản xuất , đạt hiệu quả cao

Liên kết website